2011-10-17

Externa nyheter

Landstinget köper Vindkraft

Om ett par år hoppas Landstingsledningen ha fått ner elkostnaderna med cirka 20 procent genom att man blir ägare till tre vindkraftverk. Investeringen beräknas till omkring 100 miljoner kronor och är med i den budget som presenteras idag.

Läs hela