2011-08-19

Externa nyheter

Tusen snurror ger kassaklirr

För vart och ett av de 1 101 vindsnurror som ingår i det stora vindkraftprojektet i Markbygden utanför Piteå kommer omkring 12 000 kronor per år att delas ut som bygdemedel.

Läs hela