2020-01-07

Externa nyheter

10 milstolpar som visar att världen kan bromsa klimatkrisen

Energi- och klimat-året 2019 kommer att vi nog minnas för Madrid, där världens regeringar misslyckades att sammarbeta för att undvika risken för ohanterliga klimatförändringar. Kanske kommer vi också att minnas skogsbränderna i Australien som, liksom bränderna i Sverige 2018, varnade för vad global upphettning kan innebära.

Men från året som gått har vi anledning att uppmärksamma milstolpar i positiv utveckling (…).

4. Sverige, och andra länder i norra Europa, byggs nu vindkraft utan subventioner. Kostnaden för att bygga vindkraft i Sverige ligger nu kring 30 öre/kWh. Under åren 2019-2021 finns beslut om att bygga mellan 1,5 och 2 GW varje år. Elproduktionen förväntas öka från knappt 20 TWh 2019 till drygt 40 TWh år 2022. Ökningen är dubbelt så stor som produktionen hos de gamla reaktorer som under samma tid ska stängas.

Läs hela ledaren i ETC