2016-03-29

Externa nyheter

100 procent förnybart elsystem om 20 år

Vi är beredda att använda den gamla regeringens energiöverenskommelse som grund för en ny, mer långsiktig överenskommelse skriver Ibrahim Baylan (S), energiminister och Lise Nordin (MP), energipolitisk talesperson.

Läs hela