2014-06-02

Externa nyheter

Vindkraft stormar fram i Medelpad

Medelpad har i dag bara ett enda vindkraftverk. Men likt en stormvind blåser de nya vindsnurrorna in i Medelpad och hela Västernorrland. – Jag skulle gissa att det ligger cirka 2 000 verk i pipeline i länet, säger Thomas Steinwall, planhandläggare vid Länsstyrelsen.

Läs hela