2014-08-07

Externa nyheter

Brett stöd i riksdagen för andelsägd förnybar elproduktion

Centerpartiet ansluter sig nu till Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och vill inkludera andelsägd sol- och vindkraft i det kommande stödet för hushåll som producerar förnybar el för egen förbrukning. Det framgår av vindkraftsbolaget OX2:s valenkät till riksdagskandidater.

Läs hela

Valenkäten