2015-07-09

Externa nyheter

11 miljoner kronor till ny forskning om vindkraft

​Nu startar sju nya forskningsprojekt som ska göra svensk vindkraft mer kostnadseffektiv och konkurrenskraftig. Resultaten kommer inom några år bland annat att bidra till säkrare bedömningar av ett vindkraftverks totala produktion och livslängd, nya metoder för effektivare avisning och underhåll av vindturbiner samt effektivare samordning mellan vindkraftverk och elnät.

Läs hela