2014-12-17

Externa nyheter

Vindkraftsbolaget OX2 har nöjdast elkunder i Sverige

Att köpa el blir ett alltmer medvetet val för konsumenter och när Svenskt Kvalitetsindex (SKI) nu gjort sin årliga undersökning står det klart att OX2 toppar listan över de nöjdaste kunderna på privatmarknaden. Grön el i kombination med hög servicegrad är receptet.

Läs hela