2019-10-25

Externa nyheter

1,2 GW vindkraft installeras under Q4 – går om kärnkraften

Under fjärde kvartalet kommer 1.200 MW ny vindkraft att installeras i Sverige, visar Svensk Vindenergis senaste prognos som presenterades på torsdagen. Detta skulle innebära att den installerade kapaciteten når knappt 9.400 MW vid årsskfitet, med en förväntad helårsproduktion på 26 TWh.

– Vi går om kärnkraften i installerad effekt, säger Mattias Wondollek.

Läs artikeln från Montel.