2018-02-06

Externa nyheter

146 miljoner till Northvolts pilotanläggning i Västerås

Energimyndigheten har beviljat stöd upp till 146 miljoner kronor till Northvolts planerade pilotanläggning, Northvolt Labs, för storskalig batteritillverkning i Sverige. Beslutet är ett stort steg mot en ny inhemsk industri och hållbara energisystem.

Läs mer här