2017-09-15

Externa nyheter

20 förslag: Så skapas ett flexibelt elsystem

I framtiden måste elsystemet fungera trots många småskaliga elproducenter och väderberoende energikällor. Då krävs flexibilitet. Regeringen tillsatte Forum för smarta elnät 2015 för att främja utvecklingen av smarta elnät. Nu har en arbetsgrupp inom forumet tagit fram 20 rekommendationer för hur Sverige kan uppnå flexibilitet i elnätet.

Läs mer här