2011-06-18

Externa nyheter

20 utbildas till vindkraftstekniker

Det är nu klart att den första yrkeshögskoleutbildningen startar på Gotland i höst. Det är 20 personer som kommer att gå en tvåårig utbildning i vindkraftteknik.

De kommer att avsluta sina studier 2013 och är då färdiga vindkrafttekniker, 60 personer hade sökt utbildningen.

Läs hela