2012-06-15

Externa nyheter

23 miljoner kronor till smart elnät på Gotland

Modernisering av ett befintligt distributionsnät till ett smart elnät, som dessutom kan hantera stora mängder el från vindkraft, det är målet för projektet Smart Grid Gotland som nu får stöd med 23 miljoner kronor från Energimyndigheten.

Läs hela