2017-08-17

Externa nyheter

240 meter över marken

De högsta vindkraftverken i världen reses nu i den tyska delstaten Baden-Württenberg.
De fyra vindkraftverken kommer att stå på 40 meter höga betongcylindrar som ska fungera som vattenreservoarer. När det blåser dåligt kommer vattnet i reservoarerna att användas för att generera extra elektricitet via ett pumpkraftverk.

Läs mer här