2016-04-05

Externa nyheter

25 procent förnybart i Storbritannien

Förnybar energi i Storbritannien stod för 24,7 procent av den totala elproduktionen under 2015, en ökning med 5,6 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror bland annat på en kombination av högre vindhastigheter jämfört med 2014 och ökad kapacitet, särskilt för havsbaserad vindkraft.

Läs hela