2020-09-17

Externa nyheter

250 förvaltare kräver högre klimatambition inom EU

Förvaltarorganisationen IIGCC, som representerar totalt 250 banker och institutionella fondinvesterare med över 33.000 miljarder euro i förvaltat kapital, vill att EU höjer ambitionsnivån betydligt i klimatfrågan. Om inte mer ambitiösa mål läggs fram så kommer inte dammluckorna öppnas från de privata aktörer vars finanser måste komma fram för att omställningen ska bli möjlig, skriver IIGCC.

”Detta är miniminivån som krävs för att vi ska nå ett neutralt nettoutsläpp till 2050”, skriver IIGCC, där bland annat SEB ingår.

Läs nyheten från Avanza.