2011-05-13

Externa nyheter

Rekordår för vindkraften

Över 300 nya vindkraftverk kopplades in på det svenska elnätet 2010. Det är mer än 50 procent fler än året innan. Dessutom blir kraftverken allt större och levererar mer energi.
Men nu avtar ökningstakten. Och inför 2012 är osäkerheten stor.
– Det finns många farhågor om vad det gemensamma elcertifikatssystemet med Norge kommer att innebära, säger Eric Birksten på branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Läs hela