2017-10-27

Externa nyheter

3 av 10 tror inte klimatförändringar är människans fel

En ny studie genomförd i Norden för att kartlägga konsumenters intresse och kunskap om klimatfrågan visar oroväckande resultat. Bland annat uppger 3 av 10 svenskar att de inte är säkra på om klimatförändringarna verkligen är människans fel. I Norge är siffran ännu högre och där är 5 av 10 osäkra.

Rapporten visar att svenskar är negativt inställda till skatter och subventioner. Det område som konsumenterna vill att såväl stat och regering som företag skall fokusera mest på är förnybar energi.

Läs mer här