2018-01-15

Externa nyheter

30 mil lång elledning ska dras mot Tyskland

För drygt sex miljarder kronor ska Sverige och Tyskland förbindas med en 30 mil lång elförbindelse, Hansa Power Bridge, som möjliggör utbyte av elkraft mellan länderna. Inom kort påbörjas arbetet med att bestämma hur stamnätsledningen ska dras söderut från Hörby. Bland annat Eslöv, Lund, Malmö, Sjöbo och Ystad kan komma att beröras i de två alternativa förslagen.

Läs mer här