2011-04-15

Externa nyheter

300 vindkraftverk riskerar att rivas – är det rimligt Sten Tolgfors?

Gustav Ekberg skriver på Newsmill: Om mindre än 10 år ska Sverige som en del av klimatomställningen ha uppnått regeringens mål om 50 procent förnybar energi av den totala elproduktionen. Det är väl känt att vindkraften kommer att spela en stor roll för att regeringen ska lyckas uppnå detta mål. Nu står utbyggnaden av vindkraften inför ett hot som vi från vindkraftsindustrin tidigare aldrig har mött. Och hotet kommer från den svenska Försvarsmakten.

Läs hela