2014-04-28

Externa nyheter

318 GW vindkraft i världen

Totalt finns i Tyskland 34,2 GW vindkraft. Under 2013 tillkom 3100 MW, vilket är enligt plan för den tyska energiomställningen, Energievende. Det gör Landet till det dominerande på vindkraftområdet i Europa, och det tredje största i världen efter Kina och USA.

Läs hela