2012-11-07

Externa nyheter

32 miljoner kronor till forskning om vindkraft i kallt klimat

Energimyndigheten kompletterar den befintliga vindkraftsforskningen med ytterligare 32 miljoner till ett nytt forskningsprogram under åren 2013 – 2016. Programmet ska ta fram ny kunskap och nya tekniker för vindkraft i kallt klimat.

Läs hela