2011-10-31

Externa nyheter

35 miljarder i lägre intäkter hämmar nödvändig utbyggnad av elnäten

Sverige inför en ny modell för reglering av elnätsföretagens intäkter. Svensk Energi varnar för att Energimarknadsinspektionens beslut att sänka elnätsföretagens begärda intäkter med 35 miljarder kronor hämmar nödvändiga investeringar i elnäten. En konsekvens är att utvecklingen kring smarta elnät bromsas upp.

Läs hela