2017-11-29

Externa nyheter

35 procent av energin inom EU ska vara förnyelsebar år 2030

Det har EU-parlamentets industriutskott röstat för i dag. Det här är ett viktigt mål om EU ska kunna nå sina löften i klimatavtalet.
Men Miljöpartiets Jakop Dalunde är besviken över att de svenska Socialdemokraterna och Allianspartierna tillsammans röstade ner kravet på att målet ska vara bindande för medlemsländerna.

Läs mer här