2013-05-15

Externa nyheter

37 vindsnurror byggs på Mörttjärnberget

Vingarna är 55 meter långa och det 115 meter höga vindkraftverket hålls ihop av 15 000 bultar. Vid årsskiftet ska 37 snurror vara i drift vid Mörttjärnberget. Bygget sker i etapper, berättar Mikael Melin, platschef.

Läs hela