2014-05-23

Externa nyheter

3D utskriften tas till nya höjder

Rent bokstavligt har 3D skrivartekniken tagits till nya höjder i och med att det har utvecklats en prototyp för en flygande 3D skrivarrobot. Den flygande roboten kan användas för att utföra uppgifter i en rad olika miljöer som är svåråtkomliga eller farliga för människor. Till exempel kan de inspektera och reparera industrianläggningar som havsbaserade vindkraftparker i avlägsna och svåråtkomliga platser.

Läs hela