2021-03-05

Externa nyheter

50 000 MW vindkraft är på gång i svenska vatten

Flera jättelika vindparker planeras i svenska vatten. Totalt har ansökningar om nära 50 000 MW lämnats till Svenska kraftnät. Merparten gäller södra Sverige.

Läs hela nyheten på NyTeknik