2012-09-11

Externa nyheter

60 000 nya gröna jobb i Sverige

Idag släpps rapporten Gröna jobb, som visar jobbeffekterna av omställningen till ett förnybart energisystem. På bara åtta år kan vi enligt rapporten gå från dagens 37 000 jobb till 100 000 jobb och därmed skapa mer än 60 000 nya arbetstillfällen.

Läs hela

Rapporten är en sammanställning av sysselsättningspotentialen för olika förnybara energislag som vindkraft, solenergi, bioenergi och energieffektiviseringar och grundar sig huvudsakligen på uppskattningar från branschföreträdare och experter.