2012-05-23

Externa nyheter

Sveriges första smarta elnät byggs på Gotland

I mitten av juni går startskottet för projektet Smart Grid Gotland. Projektet ska utveckla strategier för att bygga och driva ett storskaligt smart elnät med en stor andel oregelbunden vindkraftsproduktion i distributionsnätet. På sikt kan det bli en internationell modell för smarta elnät.

Läs hela