2012-06-27

Externa nyheter

Vindkraft även för jobbens skull

Gunvor G Ericson, riksdagsledamot och Lise Nordin, riksdagsledamot och energitalesperson, båda (MP) skriver på debatt på ekuriren.se.

Sverige står inför ett vägval om vilken energi som ska ta vid när dagens gamla kärnkraftverk är uttjänta. Miljöpartiet vill att Sverige liksom Danmark antar ett mål om 100 procent förnybar energi.

Läs hela