2012-08-14

Externa nyheter

Första vindkraftverket igång i Blaiken

Den åttonde augusti startade produktionen av el i vindkraftparken i Blaiken, som ägs av Fortum och Skellefteå Kraft. Efter inkörningsperioden, som avslutas inom de närmaste dagarna, kommer vindkraftverket att gå upp på full effekt: 2,5 MW.

Läs hela