2015-05-21

Externa nyheter

7 MW direktdriven vindturbin

Bara några månader efter lanseringen av det nya 7 MW-vindkraftverket vid offshoremässan Ewea i Köpenhamn så uppför nu Siemens en första prototyp i Österild. Även om kraftverkstypen SWT-7.0-154 egentligen är tänkt för installation till havs byggs prototypanläggningen på land för vidare fälttester.

Läs hela