2013-01-23

Externa nyheter

Tomas Kåberger vill lagstifta om lokalt ägande

Tomas Kåberger är den som oftast har tagit förespråkarnas sida i vindkraftsdebatten. Han bemöter kritiska synpunkter från andra fysiker och menar att vindkraften är en förutsättning för fortsatt välstånd, även i Sverige.

Läs hela