2010-11-26

Externa nyheter

8 § Svar på interpellation 2010/11:63 om försvarets omsvängning i synen på vindkraft upp till fyra mil från militära flygplatser

Fru talman! Staffan Danielsson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ för att analysera och diskutera konflikten mellan olika intressen kring Sveriges flygplatser för att jämna vägen för en samsyn, där både försvarets och flygets säkerhet tillgodoses men där också den förnybara energin kan utvecklas.

Frågan om försvaret och vindkraften har belysts vid flera tillfällen i kammaren den senaste tiden. Den 10 november i år besvarade miljöministern en fråga om utbyggnaden av vindkraft i närheten av militära flygfält (fråga 2010/11:20). I somras svarade jag på två frågor av samma slag (fråga 2009/10:945 och fråga 2009/10:951).

Läs hela