2013-09-24

Externa nyheter

Vindkraft och byggplaner över partigränserna

 Efter kommunstyrelsens senaste sammanträde aviserades att samtliga partier ska inbjudas att delta i en framtidsgrupp för att diskutera större frågor som rör kommunens framtida utveckling. Bara ett par veckor senare har ambitionen på samverkan över partigränserna i syfte att backa upp tjänstemännen sett dagens ljus.

Läs hela