2018-12-04

Externa nyheter

Kommuner vill behålla vetorätt mot vindkraft

År 2040 ska Sveriges elproduktion vara förnybar till 100 procent, enligt nationella miljömål. Och då måste vindkraften byggas ut. Men sedan 2009 kan en kommun när som helst i tillståndsprocessen stoppa planerade vindkraftverk genom sitt ”kommunala veto” eller ”tillstyrkan”. Det krävs ingen motivering och beslutet kan inte överklagas.

En sammanställning tidningen Dagens Samhälle gjorde i fjol visar att detta veto stoppade 354 vindkraftverk i totalt 20 kommuner mellan 2014 och 2017. Flest avslogs i Filipstad, 41 stycken, följt av Laxå (37) och Ljusdal (34).

LRF och branschorganisationen Svensk Vindenergi har kritiserat vetomöjligheten och kallat den godtycklig och rättsosäker – så även Naturvårdsverket och Energimyndigheten. I en rapport från 2017 föreslår myndigheterna därför att vetorätten bör slopas. Förslaget har varit ute på remiss och det ligger nu på Miljö- och energidepartementets bord.

– Vi anser att det vore klokt att ta bort vetorätten för att skapa ökad rättssäkerhet och förutsägbarhet i processen. Enligt dagens regler om kommunal tillstyrkan kan kommunen lämna sitt avgörande avslag mycket sent i planeringsprocessen. Dessutom saknas reglerade beslutskriterier och tillstyrkansbesluten går inte att överklaga i sakfrågan, säger Eva-Linda Sederholm, enhetschef för naturavdelningen på Naturvårdsverket i Stockholm, till ATL.

Istället bör eventuella tvister mellan kommun och vindkraftsprojektör prövas i domstol, enligt Eva-Linda Sederholm.

– Det handlar inte om att kommunerna inte får ha synpunkter och motsätta sig vindkraftsprojekt, men vi tror att domstolarna kan ta bättre hänsyn till helheten och alla berörda parter, inklusive kommuninvånare.

– Det finns bestämmelser kring hushållningen av våra mark- men också miljöresurser och då menar vi att det är viktigt att man grundligt prövar vindkraftsfrågor så att det blir rätt verksamhet på rätt plats.

Läs hela artikeln hos ATL.