2013-11-06

Externa nyheter

Vandring i vindkraftspark Kronoberget i Lekebergs kommun

Söndagen den 10 november anordnas en vandring med vindkraftsinformation i den planerade vindparken Kronoberget i Södra Kilsbergen. Alla är är välkomna att delta! Ca 10,5 km vandring på Bergslagsleden och skogsvägar.

Läs hela