2015-09-24

Externa nyheter

9 jättebolag följer IKEA:s exempel – lovar att köra 100 procent förnyelsebar energi

I samband med årliga Climate Week i New York valde 9 jättebolag att sätta upp ett hållbart mål – de ska helt gå över till förnyelsebart. Några av världens största företag har offentliggjort en plan på en fullständig övergång till förnyelsebar energi. Initiativet ingår i en global kampanj för låga koldioxidutsläpp – RE100

Läs hela