2013-12-12

Externa nyheter

Framtidens agendor inom elfordon och marin energi

Roadmap: Sweden, fas II och Agenda marin elproduktion (vågkraft och havsbaserad vindkraft) är två nya strategiska forsknings- och innovationsagendor som har fått stöd av VINNOVA och Energimyndigheten genom satsningen Strategiska innovationsområden (SIO).

Läs hela