2020-03-16

Externa nyheter

Första AP-fonden avinvesterar bolag med fossil verksamhet

Första AP-fonden har beslutat att avinvestera bolag med fossil verksamhet. Bakgrunden till beslutet är att fonden en längre tid arbetat med att identifiera och analysera hur klimatrisker kan påverka omvärlden och därmed fondens investeringar. Fondens bedömning är att den pågående omställningen till en mindre fossilberoende ekonomi utgör en stor osäkerhet för bolag verksamma inom kol-, olje- och gasindustrin och investeringar i dessa bolag kan medföra en högre finansiell risk för fonden. Beslutet att avinvestera fossilt är ett led i att minska fondens klimatriskexponering. Fonden har även beslutat att ta fram ett antal mätbara delmål för att uppnå en koldioxidneutral portfölj 2050.

Läs pressmeddelandet från Första AP-fonden.