2014-01-15

Externa nyheter

Vindkraftverk kan ge 500 jobb

De projekterade nya vindkraftverken vid Ödmården – en stor möjlighet för söderhamnare. Bergvik Skog planerar att bygga en vindkraftspark söder om Ljusne. Och på tisdagseftermiddagen informerade projektledaren Per Skyttner om framtida affärsmöjligheter för intresserade företagare från Söderhamn.

Läs hela