2014-01-21

Externa nyheter

Företag vill se bindande klimat- och energimål till 2030

I ett gemensamt brev uppmanade igår tretton svenska företag regeringen att aktivt agera för tre bindande klimat- och energimål på EU-nivå. Igår överlämnade tretton företag i Sverige ett brev till regeringen i vilket man uppmanade den svenska regeringen att ta ställning för ett nytt förnybarhetsmål och aktivt agera för tre bindande mål som gäller
1) utsläpp av växthusgaser, 2) förnybar energi, och 3) energieffektivisering. Bland företagen, som tillsammans har 14000 anställda i Sverige, märks Ikea, O2 och Polarbröd.

Läs hela