2020-07-31

Externa nyheter

Replik: ”El-nonchalans ett hot mot Skåne”

Lina Håkansdotter och Carina Centrén, Svenskt Näringsliv, skriver i Skånska Dagbladet under rubriken: Vi instämmer helt i uppfattningen att det är oerhört centralt att trygga elförsörjningen och att Svenska kraftnät skyndsamt bör bygga ut överföringsförbindelser (…).

Svenskt Näringsliv skriver om elkrisen den 25 juni: ”Att det fossileldade kraftverket i Karlshamn nu har körts när vindkraftsproduktionen var låg, mitt i den 30-gradiga sommarvärmen, är ytterligare ett tecken på att något är allvarligt fel.” Men vad var det egentligen som hände denna dag? Jo, flera av kärnkraftsreaktorerna hade tekniska problem som tvingade fram minskad effekt:

  • Forsmark 2: Oplanerat nödvändigt underhåll av en generator efter oförutsedda problem.
  • Forsmark 3: Bränsleläckage som medförde att man stängde verket.
  • Ringhals 4: Oplanerat underhåll, gick på knappt halv effekt på grund av problem med en av generatorerna och byte av en rotor.

Läs repliken i Norra Skåne.