2013-09-18

Externa nyheter

ABB driftsätter anslutning av vindkraftparken Thornton Bank

Den nu driftsatta kraftlänken är en del av utbyggnaden av Thornton Bank. I den första fasen installerades sex vindturbiner med en total effekt av 30 megawatt, vilka anslöts till fastlandet via en temporär länk från ABB. Den andra och tredje byggfasen omfattade ytterligare 48 vindturbiner samt anslutning av hela parken med en effekt av totalt 325 megawatt. Plattformen med transformatorstationen som samlar in och överför elkraften till den belgiska kusten ligger 30 kilometer ut i Nordsjön.

Läs hela