2012-03-01

Externa nyheter

ABB får nyckelroll för forskning om smarta elnät

ABB blir en nyckelpartner i Grid4EU* – ett innovationskonsortium med 27 deltagande parter, vars syfte är att minska koldioxidutsläpp genom att effektivisera elanvändning och underlätta efterfrågestyrd eldistribution.

Läs hela