2014-10-29

Externa nyheter

ABB levererar kabelsystem för havsbaserad vindkraft i Tyskland

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har fått en betydande order på konstruktion, leverans och installation av ett AC kraftöverföringsystem med sjökabel som ska ansluta vindkraftparken Butendiek i Nordsjön med HVDC omriktarplattformen SylWin alpha. Beställare är den nederländsk-tyska nätoperatören TenneT.

Läs hela