2012-11-07

Externa nyheter

ABB löser 100-årigt tekniskt pussel

ABB i Västerås och Ludvika har utvecklat likströmsbrytare för högspänd kraftöverföring som, enligt ABB, ska forma framtidens elnät – och därmed lösa ett 100 år gammalt ingenjörstekniskt pussel. ABB presenterade 7 november den nya tekniken för att bryta likström som ska bana väg för ett effektivare och mer tillförlitligt elförsörjningssystem.

Läs hela