2017-05-16

Externa nyheter

ABB och Vattenfall får utmärkelse för banbrytande HVDC teknik

IEEE Milestone uppmärksammar världens första HVDC-länk i kommersiell drift som finns på Gotland. The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) har uppmärksammat världens första HVDC-länk I kommersiell drift, på Gotland, som ett avgörande genombrott i eltekniken.

Läs mer här.