2011-05-23

Externa nyheter

ABB stabiliserar vindkraft med energilager

Dynapeaq, ABB:s teknik för dynamisk energilagring, har för första gången driftsatts. Lokalt producerad vindkraft i östra England ska nu stabiliseras och förse elnätet med reservkraft.

Läs hela