2011-10-24

Externa nyheter

ABB tar hem order värd 270 miljoner dollar från Statoil

Det här är ABB:s sjätte order på HVDC Light för offshoretillämpningar. Det visar att tekniken är kraftfull och motståndskraftig mot de hårda påfrestningarna i marin miljö. Utöver anslutningar av elkraft från land används HVDC Light för att ansluta avlägsna havsbaserade vindkraftparker till elnätet i land.

Läs hela